bygning 14266 - 01

Det der i dag er blevet til Ikast Svømmecenter startede i 1959 som Ikast Friluftsbad. Mange lokale husker stadig, hvordan de badede her om sommeren. Badet var populært, og der opstod hurtigt pladsmangel.

Fra vinteren 1977 blev bassinet overdækket med en “boble”, så det stadig kunne benyttes på trods af sne og kulde.

Den 23. maj 1992 blev det nye Ikast Svømmecenter indviet, og i dag råder vi over 5011 m2 fordelt på to sammenhængende bygninger. Det gamle friluftsbad er i dag blevet til træningsbassin for primært skoler og Ikast Svømmeklub, og i weekender og ferier er det åbent for offentligheden. Det er også her det varme babybassin ligger.

Den nye bygning huser sportsbassin, stor tilskuertribune og vandland med rutschebane samt reception, café, kontorer, mødelokaler og massagefaciliteter. Mange af bygningens store, markante glaspartier er udsmykket med farverige glasmosaikker lavet specielt til Svømmecenteret af kunsteren Naja Salto, der også har farvelagt interiøret i centeret.

Svømmecenterets historie i hovedtræk

Ikast Svømmecenter har en interessant historie og processen bag tilblivelsen er helt speciel:

– 1934: Fabrikant Niels Thygesen åbner Suderbæk badet
– 1955: Ikast Håndværker- og Borgerforening tager initiativ til svømmebad. Inviterer alle byens foreninger til samlet opgave.
– 1956: 150.000 kr. skal indsamles på frivillig basis. Sogneråd giver tilsagn om tilsvarende beløb. Grund ved Vinkelgade stilles til rådighed fra kommunen. Tilsagn om midler fra Carlsbergs Mindelegat og undervisningsministeriet.
– 1957: 60.000 kr. er samlet ind.
– 1958: Projektering og licitation. Grunden og tegninger gøres klar. 20.000 kr. fra Tipsmidlerne. I alt indsamlet 85.000 kr. Første spadestik i august. Rejsegilde i september.
– 1959: Ikast Friluftsbad åbnes torsdag den 4. juni med 1400 gæster til åbningsceremoni. Svømmeklub genopstår efter dvaletid. Badet står gældfrit.
– 1973: Badet restaureres for et større beløb. Boblen nævnes første gang.
– 1974: Hvor længe skal vi vente, spørger formanden efter der har været lovet svømmehal på både Østre og Nordre Skole.
– 1975: Friluftsbadet er alt for lille. Alternativt forslag fra Håndværker- og Borgerforeningen, men kommunen siger nej.
– 1976: Stadig ingen penge på budgettet. Studietur vedr. bobleoverdækning til Skive. Halplaner skubbes. Boblen på budgettet for 1977. Boblen er kun en nødløsning, understreger Håndværker- og Borgerforeningen. Men bedre end ingenting, siger badets formand Calle Wittenkamp. Tilbygning til badet bliver først afslået, men godkendes en måned senere. Diskussion om beliggenhed, Vinkelgade eller ved Ikast-hallen.
– 1977: Boblehallen er klar. Gratis adgang i forbindelse med 100 års jubilæum. Stadig pladsmangel. Pensionister klager deres nød til byråd. Stor medlemstilgang til Svømmeklubben. Offentlige åbningstider i fare.
– 1979: 20 års jubilæum. Anmodning om svømmehal ved Vinkelgade fra badets bestyrelse.
– 1980: Igen brev fra pensionister til byrådet om svømmehalsønske. Tilskud til tilbygning. Stort varmeforbrug resulterer i studiebesøg til blandt andet Vildbjerg. Ønske om termotæpper for at spare på varmen. Svært at finde penge, siger borgmester Thomas Poulsen.
– 1981: Tilbygning til 184.000 kr. indviet. Indkøb af termotæpper godkendt. Nyt debatoplæg sendt til kommunen.
– 1982: Større reparation i juledagene. 6 mio. kr. sat af på 86-budget til svømmehal. FOF studietur udarbejder oplæg til 10-12 mio. kr. byggeri på Vinkelgade. Byrådet erkender boblens begrænsede levetid. Beslutning står fast. Svømmehal ved hallen, siger Th. Poulsen.
– 1983: Positiv stemning om halbyggeri. Svømmeklub har overbelægning og venteliste. 6 mio. kr. sættes af til byggeri i 1986 og 1987.
– 1984: Er det en dødssynd at flytte svømmehal til Vinkelgade, spørger mange. Afslag på tilskud til jordbundsprøver ved Vinkelgade. Anonym borger tilbyder at bygge hal til 21 mio. kr. Opblødning om placering i kulturelt udvalg. 18 mio. kr. sættes af på budgettet for 1986/1987.
– 1985: Nyt ideoplæg fra arkitektfirma. Mulighed for byggeri på kommuneplanen, men intet starttidspunkt. Arbejdsudvalg foreslår familievenlig hal til 21 mio. kr. Byråd m.fl. på studietur til Sverige, foreslår Vandtivoli til 30 mio. kr. Teoretisk er svømmehallens placering flyttet til Vinkelgade. Regeringsindgreb truer halbyggeri. Aller planer faldt i med et plask. Penge til projektering i 1988. Byggestart i 1989.
– 1986: Svømmehalsbyggeri en kommunal opgave, siger borgmester Thomas Poulsen. Vi er allerede begyndt og peger på Ældrecentret. Projektering udsættes til 1988, byggeri startes tidligst i 1989. Byggeri til 40 mio. kr. og alene en kommunal opgave. På budget afsættes 1 mio. kr. i 1987, og 18 og 19 mio. kr. i 1989/90.
– 1987: Byggeri til 10-20 mio. kr. færdigt i 1990/91. Placering ved Ikast hallen droppet.
– 1988: Tanker om nyt projekt til 60 mio. kr. bygges i to etaper og med udnyttelse af eksisterende bassin.
– 1989: Ingen penge på 1990 budget alligevel. Arbejdsgruppe laver alternativ forslag til byrådet til 27 mio. kr. 200.000 kr. bevilges til at indhente nye forslag. I november er det endelig farvel til 60 mio. kr. projektet. Borgere sætter spørgsmålstegn ved den politiske vilje. En lokal Storebæltssag, spørger andre.
– 1990: Nyvalgt borgmester vil ikke gå til valg næste gang uden at der er bygget en svømmehal. Skæbnen afgøres på budgetkonferencen. 27 millioners vinderprojekt afsløres i september.
– 1991: I februar skrives kontrakten under med KPC A/S. Tillægsbevillinger fordyrer projektet med 2-3 mio. kr.
– 1992: 23. maj. Målet er nået. Svømmecentret indvies.