Ikast svømmecenter

Fra friluftsbad til vandland, wellness og sportscenter

Det der i dag er blevet til Ikast Svømmecenter startede i 1959 som Ikast Friluftsbad. Mange lokale husker stadig, hvordan de badede her om sommeren. Badet var populært, og der opstod hurtigt pladsmangel.

Fra vinteren 1977 blev bassinet overdækket med en “boble”, så det stadig kunne benyttes på trods af sne og kulde.

Den 23. maj 1992 blev det nye Ikast Svømmecenter indviet, og i dag råder vi over 5011 m2 fordelt på to sammenhængende bygninger. Det gamle friluftsbad er i dag blevet til træningsbassin for primært skoler og Ikast Svømmeklub, og i weekender og ferier er det åbent for offentligheden. Det er også her det varme babybassin ligger.

Den nye bygning huser sportsbassin, stor tilskuertribune og vandland med rutschebane samt reception, café, kontorer, mødelokaler og massagefaciliteter. Mange af bygningens store, markante glaspartier er udsmykket med farverige glasmosaikker lavet specielt til Svømmecenteret af kunsteren Naja Salto, der også har farvelagt interiøret i centeret.

Ikast Svømmecenteret gennem tiden

NU
2022

Ikast Svømmecenter 30 års jubilæum

2016

Jesper overtager

1991

I februar skrives kontrakten under med KPC A/S. Tillægsbevillinger fordyrer projektet med 2-3 mio. kr.

1989

Ingen penge

Ingen penge på 1990 budget alligevel. Arbejdsgruppe laver alternativ forslag til byrådet til 27 mio. kr. 200.000 kr. bevilges til at indhente nye forslag. I november er det endelig farvel til 60 mio. kr. projektet. Borgere sætter spørgsmålstegn ved den politiske vilje. En lokal Storebæltssag, spørger andre.

1988

Tanker om nyt projekt til 60 mio. kr. bygges i to etaper og med udnyttelse af eksisterende bassin.

1987

byggeri til 10-20 mio. kr. færdigt i 1990/91. Placering ved Ikast hallen droppet.

1986

Svømmehalsbyggeri en kommunal opgave, siger borgmester Thomas Poulsen. Vi er allerede begyndt og peger på Ældrecentret. Projektering udsættes til 1988, byggeri startes tidligst i 1989. Byggeri til 40 mio. kr. og alene en kommunal opgave. På budget afsættes 1 mio. kr. i 1987, og 18 og 19 mio. kr. i 1989/90.

1984

Er det en dødssynd at flytte svømmehal til Vinkelgade, spørger mange. Afslag på tilskud til jordbundsprøver ved Vinkelgade. Anonym borger tilbyder at bygge hal til 21 mio. kr. Opblødning om placering i kulturelt udvalg. 18 mio. kr. sættes af på budgettet for 1986/1987.

1981

Tilbygning til 184.000 kr. indviet. Indkøb af termotæpper godkendt. Nyt debatoplæg sendt til kommunen

1980

Igen brev fra pensionister til byrådet om svømmehalsønske. Tilskud til tilbygning. Stort varmeforbrug resulterer i studiebesøg til blandt andet Vildbjerg. Ønske om termotæpper for at spare på varmen. Svært at finde penge, siger borgmester Thomas Poulsen.

1977

Boblehallen er klar. Gratis adgang i forbindelse med 100 års jubilæum. Stadig pladsmangel. Pensionister klager deres nød til byråd. Stor medlemstilgang til Svømmeklubben. Offentlige åbningstider i fare.

1975

Friluftsbadet er alt for lille. Alternativt forslag fra Håndværker- og Borgerforeningen, men kommunen siger nej.

1973

Badet restaureres for et større beløb. Boblen nævnes første gang.

1959

Ikast friluftsbad åbnes

 Ikast Friluftsbad åbnes torsdag den 4. juni med 1400 gæster til åbningsceremoni. Svømmeklub genopstår efter dvaletid. Badet står gældfrit.

1956

150.000 kr. skal indsamles på frivillig basis. Sogneråd giver tilsagn om tilsvarende beløb. Grund ved Vinkelgade stilles til rådighed fra kommunen. Tilsagn om midler fra Carlsbergs Mindelegat og undervisningsministeriet.

2019

60 Års jubilæum for Ikast friluftsbad

I år har vi 60 års jubilæum i Ikast svømmecenter.

1992

Svømmecenteret åbnes

Den 23. maj 1992 indvies det svømmecenter vi kender idag

1990

Borgmester afgør skæbnen

Nyvalgt borgmester vil ikke gå til valg næste gang uden at der er bygget en svømmehal. Skæbnen afgøres på budgetkonferencen. 27 millioners vinderprojekt afsløres i september.

omkostninger

1991: 2-3 mio. kr. af KPC A/S
1990: 27 mio. kr. af nyvalgt borgmester
1986: 6 mio. kr. til nyt byggeri
1981: tilbygning til 184.000kr
1958: 20.000kr mere
1957: 60.000kr indsamlet
1985

Nyt ideoplæg fra arkitektfirma. Mulighed for byggeri på kommuneplanen, men intet starttidspunkt. Arbejdsudvalg foreslår familievenlig hal til 21 mio. kr. Byråd m.fl. på studietur til Sverige, foreslår Vandtivoli til 30 mio. kr. Teoretisk er svømmehallens placering flyttet til Vinkelgade. Regeringsindgreb truer halbyggeri. Aller planer faldt i med et plask. Penge til projektering i 1988. Byggestart i 1989.

1983

Positiv stemning om halbyggeri. Svømmeklub har overbelægning og venteliste. 6 mio. kr. sættes af til byggeri i 1986 og 1987.

1982

Større reparation i juledagene. 6 mio. kr. sat af på 86-budget til svømmehal. FOF studietur udarbejder oplæg til 10-12 mio. kr. byggeri på Vinkelgade. Byrådet erkender boblens begrænsede levetid. Beslutning står fast. Svømmehal ved hallen, siger Th. Poulsen.

1979

20 års jubilæum

20 års jubilæum. Anmodning om svømmehal ved Vinkelgade fra badets bestyrelse.

1976

Stadig ingen penge på budgettet. Studietur vedr. bobleoverdækning til Skive. Halplaner skubbes. Boblen på budgettet for 1977. Boblen er kun en nødløsning, understreger Håndværker- og Borgerforeningen. Men bedre end ingenting, siger badets formand Calle Wittenkamp. Tilbygning til badet bliver først afslået, men godkendes en måned senere. Diskussion om beliggenhed, Vinkelgade eller ved Ikast-hallen.

1974

Hvor længe skal vi vente, spørger formanden efter der har været lovet svømmehal på både Østre og Nordre Skole.

1958

Projektering og licitation. Grunden og tegninger gøres klar. 20.000 kr. fra Tipsmidlerne. I alt indsamlet 85.000 kr. Første spadestik i august. Rejsegilde i september.

1957

60.000 kr. er samlet ind.

1955

Ikast Håndværker- og Borgerforening tager initiativ til svømmebad. Inviterer alle byens foreninger til samlet opgave.