Servicemeddelelse fra Cafe FRIS

  • Post category:Andet
“Pga. covid-19 og deraf manglende gæster i svømmecenteret, ingen afholdelese af fødselsdage og meget få mødebookninger, lukker vi ned i en periode, dette gøres for at overleve og så vi kan vende tilbage i 2021 når covid-19 ikke er så stor en modspiller og besøgstallene er tilbage på sit normale niveau.
1000 tak til gæster, personale, svømmecenteret og leverandører som gør denne nedlukning til en midlertidig af slagsen, uden jer alle ingen CafeFRIS”